top.mail.ru

Любой текст и картинки кто-то придумал, написал и нарислвал. Не берите чужого без спроса.

 Это некрасиво!